Høringssvar fra Fjaler kommune

Havbruksfondet - fråsegn frå Fjaler kommune

Dato: 18.02.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg