Høringssvar fra Lebesby kommune

Høring forslag om innretning av havbruksfondet

Dato: 10.02.2016

Svartype: Med merknad

Høringssvar - forslag til innretning av havbruksfondet

Vedlagt følger vedtak gjort i Lebesby kommunestyre den 19.01.2016.

Med hilsen

Toril Svendsen

Vedlegg