Høringssvar fra Landsorganisasjonen i Norge

Høring - Forslag til innretning på havbruksfondet

Dato: 17.02.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg