Høringssvar fra Nettverk fjord og kystkommuner og Sjømat Norge

Høringsuttalelse, forslag til innretning på havbruksfondet

Dato: 14.02.2016

Svartype: Med merknad

Nettverk for fjord og kystkommuner og Sjømat Norge sender med dette over høringssvar om Havbruksfondet. 

Tvedestrand kommune støtter også høringssvaret.  

Vedlegg