Høringssvar fra Berg kommune

Høringssvar forslag til innretning på havbruksfondet

Dato: 17.02.2016

Svartype: Med merknad

 Har sendt kopi av vedtaket fra kommunestyret i Berg kommune som PDF, og her kommer innspillet til høringsnotatet som skulle være vedlegg til kommunestyrevedtaket

Vedlegg