Høringssvar fra Smøla kommune

Høringsuttalelse fra Smøla kommune - Forslag til innretning på havbruksfondet

Dato: 15.02.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg