Høringssvar fra Osen kommune

Svar fra Osen kommune på høring av forslag til innretning på havbruksfondet

Dato: 04.02.2016

Svartype: Med merknad

Osen kommunestyre viser til høringsuttalelse fra Nettverket for Kyst- og Fjordkommuner (NFKK) og Sjømat Norge, og gir sin tilslutning til denne. Dette gjelder både fordelingsnøkkel av midlene og tildeling av midler.

Vedlegg