Høringssvar fra Aust-Agder fylkeskommune

Uttalelse til forslag til innretning på havbruksfondet - Aust-Agder fylkeskommune

Dato: 12.02.2016

Svartype: Med merknad

 Fylkesrådmannen har vurdert det oversendte forslaget til innretning på havbruksfondet. Aust-Agder har lite oppdrettsvirksomhet på laks og sjøørret, og havbruksfondet vil dermed ikke bli av så stor betydning for oss. I høringen er høringsinnstansene bedt om å kommentere hvilke alternativ en anser å være den beste løsningen. Fylkesrådmannen i Aust-Agder har følgende vurderinger:

Det er fornuftig å fordele havbruksfondet på de kommunene og fylkeskommunene som har oppdrett av laks, ørret eller regnbueørret i sine sjøarealer. Fylkesrådmannen støtter en fordeling på 20% til staten, 10% til fylkeskommunene og 70 % til kommunene.

Den beste fordelingsnøkkelen både mellom fylkeskommunene og mellom kommunene vurderes å være lokalitets-MTB.

Fylkesrådmannen mener utbetalingen av inntektene bør være ved umiddelbar utbetaling. Dette er det enkleste alternativet, og vil forenkle forvaltningen av fondet.