Høringssvar fra Tysfjord kommune

Forslag til innretning på statlig havbruksfond - høring

Dato: 18.02.2016

Svartype: Med merknad

Høringssvar vedlagt som pdf-fil av saksprotokoll fra formannskapet.

Det gjøres oppmerksom på at høringsvaret ikke er politisk behandlet av kommunestyret i Tysfjord. Dette har sammenheng med at første kommunestyret i 2016 er 23.februar. Tysfjord kommune ba om utvidet høringsfrist fra NFD uten at dette ble etterkommet.

Mvh Oddbjørn Nilsen

Vedlegg