Høringssvar fra Lofotrådet

Høringsuttalelse - Innretning på havbruksfondet.

Dato: 18.02.2016

Svartype: Med merknad

Se vedlegg.

Vedlegg