Høringssvar fra Harry Benjamin ressurssenter

Høringsuttalelse - forslag til lov om endring av juridisk kjønn

Dato: 11.11.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg