Høringssvar fra Fellesorganisasjonen (FO)

Høring - forslag til lov om endring av juridisk kjønn

Dato: 15.11.2015

Svartype: Med merknad

Se vedlegg.

Vedlegg