Høringssvar fra Lauritz Guldal Einarsen

Høringsuttalelse - forslag til lov om endring av juridisk kjønn

Dato: 15.11.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg