Høringssvar fra Amnesty International

Amnesty International - Høringsuttalelse til forslag til lov om endring av juridisk kjønn

Dato: 12.11.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg