Høringssvar fra Advokatforeningen

Høring - Forslag til lov om endring av juridisk kjønn

Dato: 13.11.2015

Svartype: Med merknad

Hei,

 

Vedlagt oversendes Advokatforeningens høringsuttalelse ang. ovennevnte.

Høringsuttalelsen vil også bli sendt underskrevet pr. post.

Vedlegg