Høringssvar fra Forfundet for transpersoner i Norge

FTPN støtter regjeringens forslag til lov om endring av juridisk kjønn

Dato: 05.11.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegget inneholder Forbundet for transpersoners holdning til loven med div merknader.

Se vedlegg (pdf)

 

Vedlegg