Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 29.10.2015

Svartype: Med merknad

Jeg har diagnosen transseksualisme, og støtter lovforslaget i sin nåværende form. Dagens praksis skaper store problemer, både av praktisk og psykisk art, for transpersoner som ikke ønsker eller ikke får tilbud om kjønnsbekreftende kirurgi. Også blant dem som ønsker og får et slikt tilbud, er de gjeldende ordningene problematiske, da man som regel må leve i opptil flere år i det kjønnsuttrykket man identifiserer seg med, før man får endret juridisk kjønn. Det er på høy tid at rettigheten til endring av juridisk kjønn på bakgrunn av egen identitet lovfestes.