Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Kjønnsløst samfunn

Dato: 27.06.2015

Svartype: Med merknad

Generasjonen som vokser opp i dag kalles selvmord- og selvskadingsgenerasjonen. Unge som vokser opp er utsatt for enorm press, og skal ta stilling til ufattelig mange tunge og viktige valg. La oss nå for all del ikke sette de unge i en situasjon der de må velge kjønn også!

Forskning viser at mange unge sliter med å finne sin identitet, og kjønn er virkelig en del av denne. Ungdom trenger trygge normer å forholde seg til. Når alle ting er variable, må de unge selv finne ut av disse tingene. Det er en enorm belastning og fører til mye psykisk sykdom hos ungdom som allerede lever under sterkt press fra klesindustrien og populærkulturen, foreldre med høye ambisjoner, samfunnet i sosiale medier. Ta vare på våre unge, gi dem trygghet i sin identitet, så de kan være sikre på at de er gode nok som de er.