Høringssvar fra Fredrikstad kommune

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune

Dato: 10.11.2015

Svartype: Med merknad

Fredrikstad kommune støtter helse- og omsorgsdepartementets forslag til ny lov om endring av juridisk kjønn

Vedlegg