Høringssvar fra Henrikke Fosshaug

3 alternativ

Dato: 06.11.2015

Svartype: Med merknad

Jeg støttet ministerens forslag fult ut.

Jeg ønsker at regjeringen skal jobbe målrettet med å gjøre all lovgivning kjønnsnøytral, og derigjennom legge til rette for at mennesker kan få lov til å velge et annet alernativ en mann eller kvinne.