Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 14.11.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ser fram til å få et pass og et personnummer som stemmer overens med den jeg er.

Det er småpirk i lovforslaget som bør forbedres, men først og fremst er det bra at denne loven i det hele tatt eksisterer. Et stort skritt framover for norske transpersoners rettigheter.

Jeg støtter forslaget om svarslippordning.

Jeg mener også det er hensiktsmessig å innføre et tredje kjønnsalternativ.

Jeg mener at dersom en person under 16 ønsker å endre juridisk kjønn, der foreldrene ikke samtykker, skal ha klagemulighet.

Jeg mener at det ikke er hensiktsmessig å legge "kroppslig kjønn" til grunn i foreldrespørsmål fremfor juridisk kjønn, særlig siden hensikten med loven er å skille det juridiske fra det medisinske.

Jeg mener at det ikke er hensiktsmessig å kreve at barn under 7 år har en medfødt usikker somatisk kjønnsutvikling, og at det ikke bør være noen nedre aldersgrense.