Høringssvar fra Kirsti Tønnessen

På høy tid med enring!

Dato: 27.10.2015

Svartype: Med merknad

 Det er absolutt på tide at denne loven blir endret. Det er forkastelig å kreve sterilisering/kastrering ved skifte av juridisk kjønn.