Høringssvar fra Hedda Marie Nyland

Forslag til lov om endring av juridisk kjønn

Dato: 15.07.2015

Svartype: Med merknad

Jeg stiller meg mot forslaget om endring av juridisk kjønn.