Høringssvar fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Høringssvar fra UNN HF til forslag til lov om endring av juridisk kjønn

Dato: 13.11.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg