Høringssvar fra Norsk psykologforening

Høring - forslag til lov om endring av juridisk kjønn

Dato: 12.11.2015

Svartype: Med merknad

Se vedlegg.

Vedlegg