Høringssvar fra Helse Sør-Øst RHF

Høring - forslag til lov om endring av juridisk kjønn

Dato: 13.11.2015

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger høringsuttalelse fra Helse Sør-Øst RHF.

Vedlegg