Høringssvar fra Bioteknologirådet

Forslag til lov om endring av juridisk kjønn

Dato: 03.11.2015

Svartype: Med merknad

 Helse- og omsorgsdepartementet

Vår ref.: 2015/88

Deres ref.: 15/2180

Oversender vedlagt høringssvar fra Bioteknologirådet: Forslag til lov om endring av juridisk kjønn

Vennlig hilsen

Unni Taiet Selmer

kontorsjef i Bioteknologirådet

Vedlegg