Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Nei til endring av juridisk kjønn

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

U.t.mener at dette forslaget forkastes.