Høringssvar fra Human-Etisk Forbund

Høringsuttalelse til forslag til lov om endring av juridisk kjønn

Dato: 15.11.2015

Svartype: Med merknad

se vedlegg

Vedlegg