Høringssvar fra Finansdepartementet

Høringsuttalelse - forslag til ny lov om endring av juridisk kjønn

Dato: 11.11.2015

Svartype: Med merknad

Vedlagt oversendes Finansdepartementets høringsuttalelse, se vedlegg.

Vedlegg