Høringssvar fra Akershus Universitetssykehus HF

Forslag til lov om endring av juridisk kjønn

Dato: 09.11.2015

Svartype: Med merknad

Akershus universitetssykehus HF støtter forslaget til lov om endring av juridisk kjønn slik det fremgår av høringsnotatet.

Pål Wiik

Fagdirektør