Høringssvar fra Ingrid Johnsen

Hvorfor lovforslaget bør gå gjennom

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

Lovforslaget om lov til endring av juridisk kjønn bør gå gjennom fordi jeg mener alle skal ha rett til å være den de er og å velge selv hva de identifiserer seg som,helt uavhengig av om de gjennomgår operasjoner eller ikke.