Høringssvar fra Vestre Viken

Forslag til lov om endring av juridisk kjønn - ingen innspill

Dato: 02.11.2015

Svartype: Ønsker ikke kommentere