Forsiden

Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åseteretten

Dato: 26.09.2016

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.