Forsiden

Høringssvar fra Rollag kommune

Rollag kommunes høringssvar - Endring konsesjonslvov, jordlov,odelslov

Dato: 22.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg