Forsiden

Høringssvar fra Sirdal kommune

Høringsuttale - forslag til lov om endring av lov

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt er Sirdal kommune sin uttale til høringsnotatet av 27.6.2016.

Saken ble behandlet i formannskapet 22.9.2016.

 

 

 

Vedlegg