Forsiden

Høringssvar fra Våler kommune, Hedmark

Høringssvar - Forslag til endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Høringsforslaget er behandlet i politisk utvalg for næring og miljø i Våler kommune.   Høringssvaret følger som eget vedlegg.

 

 

Vedlegg