Forsiden

Høringssvar fra Rindal kommune

Høringssvar - lov om konsesjon, jord og odelsrett/åsetesrett

Dato: 21.09.2016

Svartype: Med merknad

Høringssvaret er vedlagt i vedlegget.

Vedlegg