Forsiden

Høringssvar fra Vega kommune

Høringssvar, endring av konsesjonslov, jordlov mm.

Dato: 19.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg