Forsiden

Høringssvar fra Øyer kommune

Høringsuttalelse Øyer kommune

Dato: 23.09.2016

Svartype: Med merknad

Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen har utredet og lagt fram sak for politisk behandling i Øyer kommune. Planutvalget behandlet saken den 20. september og har avgitt innstilling til kommunestyret som har sitt møte den 29. september.

Vedlagt følger saksutredning og protokoll fra planutvalget. Protokoll fra kommunestyret ettersendes.

 

Geir Halvor Vedum

Jordbruksrådgiver

 

Vedlegg