Forsiden

Høringssvar fra Ringsaker kommune

HØRINGSUTTALELSE - ENDRINGER I KONSESJONSLOVEN, LOV OM JORD OG LOV OM ODELSRETTEN OG ÅSETESRETTEN

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg