Forsiden

Høringssvar fra Kvinnherad kommune

Uttale - Endring i odleslov, konsesjonslov og jordlov

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

 

 

 

 

Vedlagt ligg høyringsuttale frå Kvinnherad kommune.

 

Vennleg helsing

Karin Thauland

 

90978556

 

 

 

 

Vedlegg