Forsiden

Høringssvar fra Skedsmo kommune

Skedsmo kommunes høringsuttalelse om lovendringer i konsesjonsloven mm

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Skedsmo kommunes behandlet høringssvar i formannskapsmøtet 21.9.2016 med følgende vedtak:  

Forslag til høringsuttalelse, jf saksutredningens pkt 4, vedtas som Skedsmo kommunes høringsuttalelse

Saksframlegget følger vedlagt.

Vedlegg