Forsiden

Høringssvar fra Norges Bondelag

Høring - Forslag til endring av konsesjonslov, jordlov og odelslov mv.

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger Norges Bondelag sitt høringssvar til forslaget om endring i konsesjonslov, jordlov og odelslov, m.v.

Vedlegg