Forsiden

Høringssvar fra Balsfjord kommune

Høring om forslag til endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsloven og åsetesretten

Dato: 20.09.2016

Svartype: Uten merknad

Vedlegg