Forsiden

Høringssvar fra Harstad Kommune

Endirnger i Jordlov, konsesjonslov og Odelslov - Haringssvar fra Harstad kommune

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Hørongsforsalgene ble behandlet i Harstad formannskap den 26.sept. 2016.

Vedlagt følger saksprotokoll samt saksutredningen til formannskapet.

Marius Nilsen, for Harstad kommune

 

 

 

Vedlegg