Forsiden

Høringssvar fra Forsvarsdepartementet

Høringssvar

Dato: 23.09.2016

Svartype: Uten merknad

Forsvarsdepartementet har ingen merknader til forslaget.