Forsiden

Høringssvar fra Lillehammer kommune

Høringsuttalelse fra Lillehammer kommune

Dato: 23.09.2016

Svartype: Med merknad

Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen har utredet og lagt fram sak for politisk behandling i Lillehammer kommune. Formannskapet behandlet saken den 20. september og har avgitt innstilling til kommunestyret som har sitt møte den 29. september.

Vedlagt følger saksutredning og protokoll fra formannskapet. Protokoll fra kommunestyret ettersendes.

 

Geir Halvor Vedum

Jordbruksrådgiver

 

Vedlegg