Forsiden

Høringssvar fra Anders A Eide

Naust og seter

Dato: 04.07.2016

Svartype: Med merknad

Jeg fikk etter en meget rask gjennomgang med meg dette om inntil 5 da tun ved salg av tilleggsjord til nabo eller jordleier.  Er ikke objektene naust og seter glemt ?  Selger vil som regel beholde naust og seter, og erverver har oftest slike objekt fra før.  De nevnte bygningstyper får ved salg av tilleggsjord ofte egne matrikkelnummer.  Bør ikke tomtene på de nevnte bygninger kunne komme i tillegg til 5 da tun ?  Tilbakehold av slike bygninger bør ikke føre til at smidige salgsprosesser oppnås (forsinkes av div saksbehandling)

 

Anders A Eide