Forsiden

Høringssvar fra Farsund kommune

Høringsuttalelse fra Farsund kommune

Dato: 21.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt sendes:

  1. Høringsuttalelse fra Farsund kommune - punktvise vedtak
  2. Særutskrift/protokoll fra kommunestyrets behandling 08.09.16

Vedlegg